Мрежа на медиуми и НВО-а за борба против корупција

Станува збор за неформална мрежа на новинари и претставници на невладини организации за борба против корупцијата која ја сочинуваат потписниците на Декларацијата за меѓусебна соработка во борбата против корупцијата.

net

Потписници на декларацијата:


Герман Филков - Центар за граѓански комуникации


Ана Петрушева - Балканска истражувачка мрежа


Тодор Цонев - Здружение „ИНИ‘’ Виница


Ленче Христова - Организација на жени – Струмица


Александра Тодевска - Организација на жени на општина Свети Николе


Александар Јанев - Капитал


Борјанчо Мицевски - Регионален центар за одржлив развој – Кратово


Марија Саздевски - Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)


Мишко Иванов - Б92


Никица Кусинкова - Конект


Горан Трпеновски - ВЕСТ


Бобан Љубиновски - Центар за поддршка - Дебар


Суад Мисини - Истражувачки центар за граѓанско општество


Маргарита Цаца Николовска - Институт за човекови права


Дарко Алексов - Граѓанска асоцијација МОСТ


Стево Башуровски - новинар во ТВ ТЕРА


Милка Смилевска - Ал Џезеира Балканс


Ида Протугер - новинар


Наим Рашиди - Diversity media


Мартин Алексовски - Младински образовен форум (МОФ)


Ацо Кабранов - Плус Инфо


Снежана Лупевска - продуцент во КОД


Невенка Л. Гирова - Фондација за развој на локална заедница Штип


Бети Пеева - ЕХО


Трајче Митев - Здружение Маркетинг менаџмент


Алејсин Кадриов - Здружение Интелект-Мулти

 

donatori

 

 

civica

 

crven krst

 

cup

 

2 EU