ПРОЕКТ:

Афирмација на Миграцијата и емиграцијата на територија на општините Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево

 

Афирмација на Миграцијата и емиграцијата на територија на општините Виница,

Зрновци и Чешиново-Облешево - Публикација

 

 

 

Миграции Виница - Графикон

 

Миграции Роми Виница - Графикон

 

Миграции Чешиново-Облешево - Графикон

 

Миграции Зрновци - Графикон

donatori

 

 

civica

 

crven krst

 

cup

 

2 EU